سلام به همه
اگر چه الان وقت امتحاناته ولی نتونستم اینجارو باز نکنم.
بقیه حرفا واسه بعد،
پس تا بعد