به طرز خفن ناکی تصميم گرفته بودم که اپديت اين دفعه خداحافظی باشه و ديگه تو وبلاگ ننويسم...اما بی خيال شدم فعلا!