اينکه تلفظ اسم فاميل آدم خيلی سخت باشه بيشتر وقتها می چسبه...چون اکثريت تلفظش نمی کنن و وقتی با شما  و دوستتون کار دارن اکثرا دوستتون رو صدا می کنن و شما می تونين خيلی راحت همه چی رو دودره کنين!

اما آدم بعضی وقتها بدجوری هوس می کنه که اسم خودش رو صدا کنن....خيلی!