يه ضرب المثل باحال اسکاتلندی:

تا زنده هستيد خوشحال باشيد...چون مدتی بسيار طولانی مرده خواهيد بود!

نکته اصلی اينجاست که اين رو توی ضميمه بچه های شرق خوندم...

حالا اين چه سريه که من نمی تونم يه آدم بزرگ درست حسابی باشم...از معماهای بزرگ تاريخه!اخرش هم فکر کنم آرزوی آدم بزرگ بودن رو به گور می برم!