می خوام برگردم و دوباره بنویسم! فکر می کنم الان وقتشه! ببینم این بار تا کی ادامه خواهد یافت!چشمک خیلی خوبه دوباره وبلاگ نوشتن نه؟ باید ببینم چند نفر می تونم پیدا کنم که اون ها هم این تجربه رو داشته باشند! بعد یه چیزی مثل انجمن معتادان گمنام درست کنیم و مواظب هم باشیم که دوباره یه وقت ترک نکنیم! LoL!