میام یه چیزی توی وبلاگ می نویسم...می نویسم که نوشته باشم...می نویسم که بگذرد...بعد می رم توی صفحه آماروبلاگ...1 نفر...2 نفری که اومدن و سر زدن خوشحالم می کنن...بعد می رم صفحه اول پرشین بلاگ..توی وبلاگ های تازه آپدیت شده می چرخم...بعد یهویی یکیشون چشمم رو می گیره... 

بعد...میرم آرشیوشو باز می کنم...معمولا اول میرم سراغ ...خرداد----- 88...تیر----- 88...

....

و بعد معمولا پست های اولیه وبلاگ...

و اینجوری با داستان زندگی خیلی ها آشنا می شم..

و با خاطراتشون دوست می شم!

این سرگرمی رو دوست دارم...