من اگه مغازه دار بودم، حتما یه بازی هیجان انگیز برای خودم راه می انداختم...اون هم این بود که هر مشتری که میاد تو از ظاهرش و شواهدی که می بینم حدس بزنم که چی خواهد خرید، یا اصلا چیزی می خره یا نه..بعد واسه هر حدس درست یه امتیاز به خودم می دادم..بعد که امتیاز هام می شد سی تا یکی از جنس های مغازه رو به عنوان جایزه بر می داشتم : دی!