1- بخش من خودمم: ای بابا . آدرس وبلاگ هم که رفت، نمی دونم رمزی بنویسم. نمی خوام ننویسم. آدرسم رو هم دوست ندارم عوض کنم خوب! به هرحال به معدود عده ای که من رو می شناسن و میان اینجا، غیر از همزاد و همسر گرامی! یا دیگه خودشون بچه خوبی باشند و نیان! یا اگه میان در جریان باشن که اینجا خبری از من نیست. بی خود دنبالش نگردند، و مطالب نوشته شده در اینجا رو که مربوط به شخصیت شخیص نیلوفر می شه که می خواست دکتر بشه به حساب آدم دیگری نذارن. مگه خودتون کودک درون و نیمه پنهان و سایه و غیره ندارین؟ خوب برین یک کم  روانشناسی بخونین باهاشون آشنا بشین. جدا هرگونه ارتباطی بین مطالب اینجا و اون فردی که شما می شناسید به هر نحو همینجا تکذیب می شود!

 


2- بخش خودم: چرا باید اینقدر غر زدن یه نفر من رو عصبانی کنه؟ خوب غر بزنه. من چرا باید ناراحت بشم؟نه دلیل می شه؟ خوب حتما بخش غرغروی وجود خودم رو نپذیرفتم که غرغر اینقدر اذیتم می کنه! وگرنه که خوب غر بزنه، من چرا باید سعی کنم یه جوری به کسی که دوست داره غر بزنه بفهمونم نباید غر بزنه؟ نه واقعا؟

اصلا چرا غر زدن من رو ناراحت می کنه خوب؟ اگه یه جای کار خودم نلنگه که نباید غر زدن بقیه بره روی اعصاب من. یه چیزی درون خودم ست که این غر زدنه می خوره بهش و دنگ دنگ می کنه من عصبانی می شم، که باید کشفش کرد.

فکر کنم همین سایه است، غرغروی درون خودم رو سعی کردم خفه کنم که غرغرای بقیه اینقدر اذیتم می کنه.  یه مسئله توی روانشناسی هست که می گه اگر عیبی رو در بقیه می بینی یعنی در خودت هست، و اگر خوبی ای هم در بقیه هست که جلبت می کنه یعنی خودت اون ویژگی رو داری. در هر دو حالت ممکنه بارز نباشه، اما حتما در تو وجود داره که در بقیه می بینی اش. حالا من هم باید یک کم با این غرغروی درون صمیمی تر بشم ببینم چشه!

3- داشتم این تیکه از کتاب رو ترجمه می کردم:

یکی از قابل‌توجه‌ترین اشکال بازتاب دادن، در خمیازه کشیدن مشاهده می‌شود. یک نفر شروع می‌کند و همه ادامه می‌دهند. رابرت پرواین متوجه شد خمیازه کشیدن به حدی مسری است که شما حتی نیاز ندارید فردی را که در حال خمیازه کشیدن است ببینید. دیدن یک دهان خیلی باز به تنهایی کافی است که شما را به خمیازه بکشاند. زمانی تصور می‌شد هدف از خمیازه کشیدن اکسیژن رسانی به بدن است، اما امروزه ما می‌دانیم این کار، یک نوع بازتاب است که برای ایجاد رابطه دوستانه با دیگران و پرهیز از تهاجم انجام می‌شود، همان اتفاقی که در میمون‌ها و شامپانزه‌ها هم رخ می‌دهد.

چندتا خمیازه کشیده باشم خوبه؟!!! باید اضافه می کردم خوندنش هم خمیازه رو منتقل می کنه !