وبلاگ جونم عمری کرده برای خودش. دیروز داشتم با آمارهاش ور می‌رفتم دیدم کلی آدم با جست و جوی "مردی که ز عصر خود فراتر باشد " می‌رسند به یکی از پستهای قدیمی وبلاگ من. خواستم بدین وسیله هم از موتور جست و جوی گوگل تشکر کنم که به من لطف دارهمژه هم از این بندگان خدا که سردرگم می‌رسند به وبلاگ من و احتمالا به سرمنزل مقصود نمی‌رسند حلالیت بطلبم!

ون پست اینجاست. مال زمانیه که سوم دبیرستان بودم. عمر چه زود می‌گذره!