آی آدمها..

که در ایران نشسته، 

غمگینید...

نمی‌دانید حسرت گوش دادن به نمی‌دونم خواجه امیری توی 206‌ (نشد همون پراید!) به دل آدم مونده باشه یعنی چی!