بعد از مدتها باز اسمی شنیدم که واقعا ازش خوشم اومده، بعد از اسم خودم که از اول ازش خوشم میومد. نمیدونم چرا من با اسمها اینجوریم، ولی حس دوست داشتن یه اسم در این حد حس خوبیه! حیف که کم نصیبم شده تا حالا.