حيف که الان خيلی سرم درد می کنه وگرنه اينقدر مينوشتم که سر و صدای همه در بياد!
پس الان فقط يه شعر واستون مينويسم!
تو که ماه ميشی دورم ميگردي،
منم خورشيد ميگم دورم بگردی!!
اين از تراوشات ذهن خودمه!!
فکر کنم سردرده بدجوری روم تاثير گذاشته!