خوب امروز ۲-۳ نفر به اينجا سر زدن.جای اميدواريه.ولی هنوز هيچ کدوم از سايتا يی که واسشون ميل زده بودم بهم لينک ندادن.نميدونم بايد چيکار کنم؟؟