از این آهنگ خیلی خوشم میاد.در واقع واسش میمیرمامیدوارم شما هم خوشتون بیاد.اما اگه دوست نداشتین بهم بگین عوضش کنم.