ای که نور چشمم در اين شب سياهی

             چشم من به راهت هميشه تا بيايی......

                     چشم من به راهت هميشه تا بيايی....

۱-اين عيد بزرگ،اين ميلاد  فرخنده،تولد بزرگ ترين و عظيم ترين  لطف خدا رو به عالم بشريت رو به بنده هايی که هنوز لياقت درک اين حضور بزرگ روپيدا نکردن و به خودم تبريک ميگم!!

۲-روزنامه ياس نو امروز مصاحبه ای داشته با آقای هادی قابل،در مورد احکامی که زنان رو از قضاوت و حاکميت محروم ميکنه.اينجور که اونجا نوشته شده فقهای نزديک به ائمه اصلا حکمی در اين مورد نداشتند.يعنی اصلا بحث  تفاوت بين زنا و مردا نبوده در اين زمينه.فقهای بعدی چون نمونه ی زن قاضی زمان پيامبر و ائمه نبوده نتيجه گرفتن حرامه...فکر می کنم حالا ديد خيلی ها در مورد اسلام فرق کنه...اين اکانت من دولتيه تو سايت ياس نو نميره!تو صفحه ۶ ياس نو شنبه ۱۹ مهر بخونيدش!کسی

هم لينکش رو ديد به من بده بذارم اينجا!

۳-من چند وقت يه بار جو می گيرتم وبلاگم ميشه سياسی خيريه مذهبی اينا!!بعد دوباره ميشم مثل اولم!اينا رو گفتم که نگرانم نشين!هيچ کس  نمياد منو دست گير کنه!

۴-سه شنبه ساعت ۹،فرودگاه مهرآباد....به استقبال شيرين عبادی می رويم!

هر کی مياد يه خبری بده منم ببينمش اونجا!

اين کيک خوشمزه هم شيرينی من به شما هم واسه تولد امام زمان جونم و هم شيرينی جايزه نوبل!می خواستم دو تا شيرينی جداگانه بدم ديدم صفحه  خيلی سنگين ميشه!