میدونین وقتی ما خوش و خرم تنها غصه هامون وبلاگ اینو اون و کش رفتن اینترنت بقیه یا اگه خیلی جدی باشیم امتحان فردامونه،بعضیا توی یه ژیان می خوابند؟؟
این جا رو نگا کنین!
فکر نمی کنین ما هم این وسط بی تقصیر نیستیم؟؟
نمی خوام شعار بدم خودم هم همین جوریم.الان یه کم دلم براشون میسوزه وفردا فراموششون میکنم.
ولی می ترسم از اینکه بچه هایی که از این جاها در میان،دزدو قاچاقچی های فردا باشن.
در حالی که امروز 200-300هزار تومن که پیش چشم ما هیچی نیست،میتونه اجاره خونه ای باشه که اینارو پناه بده.
کاش یه نفر تو این مملکت ذره ای به فکر بقیه بود.
کاش...