از طرفی واجب الاپديت می باشم!از طرفی اپديتم نمياد!

نتيجه گيری اخلاقی:

اخبار رو که همه تون از نفس من دريافت کردين...من الان عضو تيم ملی المپياد زيست شناسی کشور می باشم!چه اسم طولانی ای!!ولی خوب متاسفانه بهترين دوستم قبول نشده و به همين علت اصلا حال نمی کنم در حال حاضر!ولی به هر حال پذيرای تبريکات گرم شما هستيمو امضا هم ميديم!بقيه اش هم باشه واسه زمانی که حالی باشه....من دوست جونمو می خوام.....