گاهی دلم می خواد موقع راه رفتن صدای پام رو بشنوم..

دلم می خواد طوری زندگی کنم که روز آخر، حسرت گذشته رو نخورم..

دلم می خواد 3-4 ماه بخوابم! خیلی خسته ام...

دلم می خواد صبح ها زود بیدار شم.

دلم می خواد موهام رو بلند کنم! خیلیییی

دلم می خواد یه میز گرد واسه گوشه هال بخرم

و یکی دو شاخه گل مناسب واسه این گلدون قشنگه که همزاد برام آورده!

دلم می خواد یه چند تایی  از عکس ها رو پرینت بگیرم بعد این همه سال...

دلم می خواد راحت سرمو بذارم روی بالشت و فکر و خیال نداشته باشم این همه...

دلم می خواد یه ساختمون همین نزدیکی رو از دنیا پاک کنم..از دستشون خسته ام...

دلم خودمو می خواد! خیلی!

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
نفس

دلت می خواد تو لحظه زندگی کنی در حال،منم همین طورم ،می فهمم اما شاید تفکر زائدمون عامل این دلتنگیهاست.