لالمونی

از یه طرف خروار خروار مطلب هست که می خوام بنویسم..از یه طرف لالمونی گرفتم...

 

این تنبلی خیلی رو اعصابمه..دلم می خواد بگم shit!

/ 1 نظر / 4 بازدید
محسن

خدایا به کسانی که دوست میداری بیاموز که عشق از زندگی برتر است و به آنان که دوست تر میداری بیاموز که دوست داشتن از عشق برتر است...