تنفر

نمی خوام برام روضه تنفر نداشته باش و قلبتو پاک کن بخونین. از بعضی آدم ها و بعضی جاها متنفرم. متنفر. متوجهین که؟ اگر هم نیستین به جهنم!

دلم می خواد وجود نداشته باشن. البته به زودی از زندگی من میرن بیرون و حداقل اینجا توی ذهن و فکر من می میرند و خراب می شن. فقط خرابه های پوسیده ای  و سنگ قبری ازشون می مونه برای عبرت عبرت گیرندگان..اما همین زمان کوتاهی که باید صبر کنم تا این اتفاق بیفته خودش خیلیه. تحملش برام سخته ولی چاره ای ندارم.

یه آه عمیق عمیق عمیق!

 

/ 2 نظر / 22 بازدید
نفس

منم از بعضیا متنفرم ،به خاطر رفتار زشت و وقیحشون،اما سعی می کنم در عین تنفر بهشون اهمیت ندم.چه می شه کرد!

ساره

[تعجب]