کافه کوچینی

دارم مستند فرهاد رو می‌بینم...تو عالم هپروت خودم فکر می‌کنم وطنم، وطن شکوفا.وطن پر از هنرمند، وطن سرزنده، وطن آبستن تولد.

شبهای جمعه میریم کافه کوچینی، فرهاد می‌خونه:

یه شب مهتاب...

کاش دخترم اون ایران رو ببینه.

/ 1 نظر / 26 بازدید
ساره

حالا عجالتا رخصت بده دخترت این ایران رو ببینه تا خاله ش دقمرگ نشده تا بعد ایشالا خدا اون ایران رو هم قسمت کنه:دی