آزمایش

باید بیشتر نوشت، باید ثبت کرد..وگرنه خیلی زود یادمون می ره که چه طور گذشت ثانیه های عمری که با ارزش ترین هدیه خدا بود.. و تجربه هایی که شاید گرانقیمت ترین ارث ما باشند برای زمینی ها همه فراموش خواهند شد!

/ 0 نظر / 3 بازدید