وای واقعا امروز ملکیان به من زنگ زد؟ اجازه بدین برم از خوشحالی بمیرم! بله ساعت 10:52 امروز ملکیان به من زنگ زد..خدای من این آدم چقدر نازنینه..خداجون شرمنده اخلاق ورزشی ات ولی از شونصدهزارتا از اون بنده هایی که در عرفانت غرق شدن و هیچ شکی به وجودت نداشتند و هیچ شرکی هم نمی ورزیدند و ..، بعید می دونم یکیش به این نازنینی در بیاد..خیلی فوق العاده است! مطمئنم تو هم باهاش خیلی حال می کنی و  احتمالا با خودت که همچین موجودی تونستی بیافرینی...خدا حفظش کنه واقعا..کاش می شد من هم همچین آدمی بشم..چقدر مهربون بود آخی:

 

ببخشید من نباید مزاحمتون می شدم..

دیدم کلاسها رو نمی آیید نگرانتون بودم گفتم احوالتون رو بپرسم...

ومن که هی بهش گفتم آقای (اینجا یادم می اومد که دکتر نیست) استاد یا اگه مغزم سریعتر می کشید: آ...استاد!!

:ِدی

خیلی ناز بود..آخی!

/ 0 نظر / 2 بازدید