داشتم میرفتم عکس سیاه بذارم تو پروفایل فیس××بوک به یاد پارسال همین روزها

داغی که به قول یکی از دوستان از دل نرود...

که داغ جدید رسید!

 

خر.داد بی داغ دل کی ‌می‌رسد؟

/ 0 نظر / 5 بازدید