اندر فوايد وبلاگ!!!

عرض کنم خدمتتون که ما شنيده بوديم خيليا از طريق وبلاگ دوست پيدا می کنن.ولی فکر نمی کردم به اين زودی منم بتونم با کس تازه ای آشنا بشم.
ولی خوب حالا دارم ميرم که اولين دوست وبلاگی مو پيدا کنم.اما چند نکته خطاب به این دوست:
۱-ما بايد هدفمون اين باشه که وبلاگمون هرچه بيشتر توسعه پيدا کنه.در نتيجه ميشه يه محيط عمومی و من نمی تونم از اينجا باهات صحبت کنم.
۲-اما حدست در اون زمينه درست.ولی مگه آدمای غير عاقل!!! اونجا هستن که تو از کار غير عاقلانه من اين نتيحه رو گرفتی؟؟؟
در ضمن به اطلاع همگی برسونم من از امتحان فيزيک زنده بر گشتم ولی چه برگشتني!!!
خدا کنه مشروط نشم !! e.gifديگه اينکه ديروز اينجا ۴ساعت برف اومد.ولی دريغ از يه ذره که رو زمين بمونه.اگه می نشست روی نارنج ها با برگ سبز درختا چی ميشد.حيف!

/ 1 نظر / 10 بازدید
mahdi

سلام نيلوفر من انقدر توی وقتهای غير از امتحانات کار دارم که الان برام هتل است يعنی تقريبا هيچ کاری ندارم در ضمن من حدس نميزدم که سال سومی باشی و البته هنوز هم باورم نشده بی زحمت يکبار ديگر برايم بنويس آدرس نوآور هم mail نکن چون نمی تونم چک کنم راستی به msn ات هم دو سه تا نامه زدم اگر می تونی چک کن در ضمن راجع به اينکه درس بخونم يک مطلبی هست و اون اينه که ما به سال پايينی هامون همين رو ميگيم و من هم اونقدر که تو وبلاگم نوشتم درس نخون نيستم يک چيزهايی ميخونم قربانت خداحافط